Marketing today: flying machines, trampolines and men in sperm costumes
The Baltic Times | October 1, 2008
Authors: Kristaps Tomsons, Kristina Pauksens

MARKETING: Duracell Radio Rally thrills young and old alike
The Baltic Times | October 1, 2008
Authors: Kristaps Tomsons, Kristina Pauksens

Perspectives on Jobs: "Who will look for - will find" | Par darba iespējām Latvijā "Kas meklēs - atradīs" (Latvian)
Newspaper "Diena" - Avīze "Diena" | March 26, 2009
Interview: Kristaps Tomsons, Author: Anna Novicka

Legal Framework for Euthanasia in The World | Eitanāzijas institūta normatīvais regulējums pasaulē (Latvian)
Jurista Vārds | July 13, 2010
Author: Kristaps Tomsons

Euthanasia vs. Right to Life and Right to Private Life | Eitanāzija v. tiesības uz dzīvību un tiesības uz privāto dzīvi (Latvian)
Jurista Vārds | June 1, 2010
Author: Kristaps Tomsons

Understanding Euthanasia and Framing It | Eitanāzijas institūta izpratne, nošķiršana un iedalījums (Latvian)
Jurista Vārds | January 19, 2010
Author: Kristaps Tomsons

Advance Directive and Perspective in Latvia | Iepriekš dots norādījums un tā perspektīva Latvijā (Latvian)
“Jurista Vārds” | March 2, 2013
Author: Kristaps Tomsons

Meaning and Scope of Advance Directive and Legal Framework for Latvian Healthcare System | Iepriekš dota norādījuma institūta saturs un Latvijas pacientu tiesību normatīvais regulējums (Latvian)
Unpublished | 2012
Author: Kristaps Tomsons

Comparison on Advance Directive Laws in European Countries | Iepriekš dota norādījuma institūta atzīstošo Eiropas valstu normatīvā regulējuma salīdzinājums (Latvian)
Unpublished | 2012
Author: Kristaps Tomsons